Author Topic: Ecocondiţionalitate şi protecţia mediului  (Read 3417 times)

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Ecocondiţionalitate şi protecţia mediului
« on: March 24, 2016, 04:45:28 pm »
Normele de ecocondiţionalitate – 2016
(Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr.352/636/54/2015, modificat de Ord. MADR/MMAP/ANSVSA nr.195/431/15/2016)

Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor
Aspectul: Apă
SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
 
GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă
1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă
2. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea apelor de suprafaţă nu există fâşii de protecţie, fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole

GAEC 2 - Respectarea procedurii de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură
Se respectă prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură

GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării
Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea directă sau prin descărcarea pe teren şi infiltrarea în sol a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură

Aspectul: Sol şi stoc de carbon
GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului 
Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei

GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii
1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007

GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile
1.   Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv
2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente

Aspectul: Biodiversitate
SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice
SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică
Aspectul: Peisaj, nivelul minim de întreţinere
GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol
1. Se păstrează elementele de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol
2. Fermierii trebuie să prevină instalarea vegetaţiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat
3. Pajiştile permanente se întreţin prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.

Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor
Aspectul: Siguranţa alimentară
SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare 
SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor 
Aspectul: Identificarea şi înregistrarea animalelor
SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea suinelor 
SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor
SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină 
Aspectul: Bolile animalelor
SMR 9 – Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) 
Aspectul: Produse de protecţie a plantelor
SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor 

Domeniul: Bunăstarea animalelor
SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor
SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor
SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Ecocondiţionalitate şi protecţia mediului
« Reply #1 on: March 28, 2017, 02:03:09 pm »
Consultaţi Ghidul Fermierului privind Ecocondiţionalitatea în secţiunea Materiale de informare 2017 a site-ului APIA sau accesând următorul link: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_ecoconditionalitate_-_2017_FINAL.pdf