Author Topic: Sprijin cuplat în sectorul vegetal - Fasole boabe pentru industrializare  (Read 32 times)

apiacom1

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 70
    • View Profile
SPRIJIN CUPLAT ÎN SECTORUL VEGETAL
Se acordă pentru culturile prevăzute la art. 41, alin.(1) din O.M.A.D.R. nr. 619./2015, cu modificări şi completări ulterioare.
Pentru a beneficia de sprijinul cuplat, fermierii activi trebuie să îndeplinească condiţiile generale de acordare a plăţilor prevăzute la Capitolul II şi condiţiile de la art. 33 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, la care se adaugă condiţiile specifice fiecărui tip de sprijin.
În cazul în care cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă cu mai multe culturi, cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat trebuie să îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă eligibilă a parcelei, conform art. 8, alin. (1), lit. c) din ordonanţă.(conform art.41, alin.(3) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare).
Pentru culturile sau plantaţiile care se înfiinţează începând cu anul 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă şi material săditor certificate oficial potrivit prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, cu excepţia fermierilor participanţi la schema simplificată pentru micii fermieri. (art.24, alin (3) din OUG nr.3/2015 cu modificări și completări ulterioare).
Verificarea utilizării seminţei certificate se face prin raportarea cantităţii de sămânţă utilizată, înscrisă în factura de achiziţie a seminţei sau în adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr sau în avizul de expediţie al seminţei de soia eliberat de deţinătorul soiului de soia către fermier, la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă, rezultat care se compară cu cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar, prevăzute în anexa nr. 4 la OMADR nr.619/2015, cu modificări şi completări. Verificarea realizării producţiei minime anuale se face prin raportarea cantităţii livrate la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă. Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage neeligibilitatea suprafeţelor solicitate în cererea unică de plată pentru schemele de sprijin cuplat. (art. 41, alin. (6) din OMADR nr. 619/2015, cu modificări și completări ulterioare).

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE FASOLE BOABE PENTRU INDUSTRIALIZARE
Se acordă fermierilor activi care îndeplinesc prevederile art.45 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, şi anume:
a) au încheiat contract anual cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;
b) livrează cantitatea minimă de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
c) fac dovada, pe bază de factură fiscală sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, a comercializării producţiei contractate dar nu mai puţin decât cantitatea prevăzută la lit. b);
d) începând cu anul de cerere 2016, fac dovada că utilizează sămânţa certificată însoţită de documentul oficial de calitate a seminţei, în conformitatea cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul nr. 1.366/2005.
Documentele doveditoare pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA sunt următoarele:
a) contractul cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;
b) factura fiscală de livrare a producţiei contractate sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice;
c) începând cu anul de cerere 2016, factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate.
Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în Anexa nr. 4 la OMADR nr.619/2015, cu modificări şi completări.
Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute anterior este 1 septembrie a anului de cerere, conform art.45, alin.(3) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare.
Procesatorii care cultivă fasole boabefac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne, conform art.45, alin.(4) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare.