Author Topic: Sprijin cuplat în sectorul vegetal - Lucernă  (Read 3259 times)

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Sprijin cuplat în sectorul vegetal - Lucernă
« on: March 30, 2016, 11:47:07 am »
SPRIJIN CUPLAT ÎN SECTORUL VEGETAL
Se acordă pentru culturile prevăzute la art. 41, alin.(1) din O.M.A.D.R. nr. 619./2015, cu modificări şi completări ulterioare.
Pentru a beneficia de sprijinul cuplat, fermierii activi trebuie să îndeplinească condiţiile generale de acordare a plăţilor prevăzute la Capitolul II şi condiţiile de la art. 33 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, la care se adaugă condiţiile specifice fiecărui tip de sprijin.
În cazul în care cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă cu mai multe culturi, cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat trebuie să îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă eligibilă a parcelei, conform art. 8, alin. (1), lit. c) din ordonanţă.(conform art.41, alin.(3) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare).
Pentru culturile sau plantaţiile care se înfiinţează începând cu anul 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă şi material săditor certificate oficial potrivit prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, cu excepţia fermierilor participanţi la schema simplificată pentru micii fermieri. (art.24, alin (3) din OUG nr.3/2015 cu modificări și completări ulterioare).
Verificarea utilizării seminţei certificate se face prin raportarea cantităţii de sămânţă utilizată, înscrisă în factura de achiziţie a seminţei sau în adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr sau în avizul de expediţie al seminţei de soia eliberat de deţinătorul soiului de soia către fermier, la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă, rezultat care se compară cu cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar, prevăzute în anexa nr. 4 la OMADR nr.619/2015, cu modificări şi completări. Verificarea realizării producţiei minime anuale se face prin raportarea cantităţii livrate la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă. Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage neeligibilitatea suprafeţelor solicitate în cererea unică de plată pentru schemele de sprijin cuplat. (art. 41, alin. (6) din OMADR nr. 619/2015, cu modificări și completări ulterioare).

SPRIJIN CUPLAT PENTRU CULTURA DE LUCERNĂ
Se acordă fermierilor activi care îndeplinesc prevederile art.43 din O.M.A.D.R. nr.619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, şi anume:
a) au realizat anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân;
b) au comercializat cel puţin producţia minimă prevăzute la lit. a) pe baza contractului încheiat cu exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE şi a facturii fiscale de vânzare sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice sau
c) au consumat cu animalele pe care le deţin, înscrise în RNE, şi/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puţin producţia minimă prevăzută la lit. a) obţinută în fermă. Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015 şi a calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă obţinută pe perioada anului de cerere prevăzute în anexa nr. 51din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, întocmită şi semnată de către fermier. d) pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MADR nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere şi cu Ordinul MADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România.
Începând cu anul de cerere 2016, fermierii activi prezintă la APIA factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate.
Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în OMADR nr.619/2015, cu modificări şi completări Anexa nr. 4.
Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute mai sus este 31 martie a anului următor anului de cerere curent, conform art. 43, alin. (3) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

ionutfiloti

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Sprijin cuplat în sectorul vegetal - Lucernă
« Reply #1 on: March 07, 2017, 04:25:44 pm »
Buna ziua,

Va rog sa imi spuneti ce document sau ce informatii ar trebui sa depun la centrul local APIA pentru a justifica consumul integral in ferma a productiei de lucerna.

Multumesc,

Ionut Filoti

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Sprijin cuplat în sectorul vegetal - Lucernă
« Reply #2 on: March 09, 2017, 12:11:24 pm »
Bună ziua,
OMADR 619, Art. 43:
(1) Sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă se acordă fermierilor activi care fac dovada că:
    a) au realizat anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleţi sau făină, sau 200 de kg de sămânţă certificată;
    b) au comercializat cel puţin producţia minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân prevăzute la lit. a) către exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE şi/sau a păsărilor, pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau
    c) au consumat cu animalele înscrise în RNE şi/sau cu păsările pe care le deţin şi/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puţin producţia minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân prevăzute la lit. a), obţinută în fermă. Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5, a calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă/soia/fân obţinute pe perioada anului de cerere prevăzute în anexa nr. 51, întocmită şi semnată de către fermier;
    d) în cazul loturilor semincere de lucernă, au comercializat cel puţin producţia minimă de 200 kg/ha sămânţă certificată cultivatorilor de lucernă a căror exploataţii sunt situate pe teritoriul naţional, pe bază de factură şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
    e) pentru obţinerea producţiei de masă verde sau fân sau produse derivate din fân, prevăzute la lit. a), cât şi în cazul loturilor semincere de lucernă prevăzute la lit. d), utilizează sămânţa certificată oficial din categoriile prebază, bază şi certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România.
    (2) Factura de achiziţie a seminţelor este însoţită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4.
    (3) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1) şi (2) este 31 martie a anului următor anului de cerere curent.
    (4) În cazul loturilor semincere de lucernă, fermierul prezintă factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 200 kg sămânţă de lucernă certificată/ha către cultivatori de lucernă ale căror exploataţii sunt situate pe teritoriul naţional sau factura pentru servicii multiplicare sămânţă de lucernă emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânţă certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului.

agropark

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Sprijin cuplat în sectorul vegetal - Lucernă
« Reply #3 on: March 09, 2017, 01:56:39 pm »
Am primit avansul de 69% din subventie 2016 pe sector vegetal dar ANT si restul de 31% din subventie nu l-am primit.Am sprijin cuplat la lucerna(SCV).Doresc sa stiu care este termenul limita pentru ceea ce nu s-a platit.
Va multumesc!
Teodora Mihailescu

meirosuciprian

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
ANT pentru ferma cu cod RO006210229 BIA MAR AGRICULTURA
« Reply #4 on: March 10, 2017, 12:32:54 pm »
                   Buna ziua!
In data de 21.11.2016 ni s-a emis decizia de plata nr.10545644 potrivit careia trebuiau virati catre noi banii aferenti masurii 13.2 – plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative.
                   Precizam ca, desi a fost emisa decizia de plata, banii nu au ajuns in contul nostru deschis la BRD Turnu Magurele.
                   Inca nu am incasat ANT pe vegetal. Are vreo legatura neincasarea macar a ANT-ului sau a diferentei de 31% din banii de pe alte masuri cu faptul ca s-a emis anul trecut acea decizie si nu a fost onorata plata aferenta ei?
Am plati urgente de facut si nu am incasat nimic de la reluarea platilor din 23 febr.2017.
Va multumesc anticipat si sper intr-o veste buna privind orice plata ce ni s-ar putea face in perioada imediat urmatoare!

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Sprijin cuplat în sectorul vegetal - Lucernă
« Reply #5 on: March 16, 2017, 04:22:27 pm »
Domnule/doamnă agropark, domnule meirosuciprian vă aducem la cunostinţă următoarele:

Forumul APIA a fost creat strict pentru informarea fermierilor și a tuturor categoriilor de public interesat cu privire la schemele/măsurile de plată gestionate de instituția noastră în anul 2017, precum şi la modalitatea de accesare a acestora.
În ce privește informațiile privind stadiul cererilor de plată/dosarelor (plăți, controale administrative/pe teren/teledetecție) depuse de beneficiarii APIA în campaniile anterioare, vă aducem la cunoștiință că acestea sunt date confidențiale și se solicită în nume propriu prin adresă scrisă, în care sunt precizate toate datele de identificare, respectiv numele şi prenumele/denumirea exploataţiei, codul unic de identificare APIA, centrul judeţean/local unde a fost depusă cererea de plată, campania de plată şi tipul de subvenţii pentru care se solicită informaţii.
IMPORTANT: Nu furnizaţi sub nicio formă date sau informaţii personale (cod identificare exploataţie, cod numeric personal, CUI al societăţii, conturi bancare etc.) direct pe forum!
Solicitările de acest gen se pot transmite adresa de e-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro sau pe fax: 021/30.54.900.
Aşteptăm solicitările dumneavoatră în scris pe adresa menţionată pentru interogarea bazei de date APIA. Vă mulţumim!