Author Topic: Măsura 11 – agricultură ecologică din PNDR 2014-2020 Campania 2019  (Read 663 times)

apiacom1

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 84
    • View Profile
Sprijinul prin măsura 11 Agricultura ecologică este acordat în două direcţii: conversia la metodele de agricultură ecologică şi menţinerea practicilor de agricultură ecologică. Prin urmare sunt implementate două sub-măsuri:

- 11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică;
- 11.2 sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică.

Beneficiarii plăţilor compensatorii din cadrul M.11 Agricultură Ecologică sunt fermierii activi care utilizează terenuri agricole și sunt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare:

- pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) și maximum 3 ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizează sM.11.1 conversia la agricultura ecologică, cu menţinerea certificării suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la semnarea angajamentului;
- pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele care vizează menţinerea agriculturii ecologice (sM.11.2).

VALOAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII PENTRU M.11

Plăţile compensatorii care se acordă beneficiarilor M.11, vizează compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice.

Valorile plăţilor compensatorii sunt următoarele:

Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 293 €/ha/an;
Pachetul 2 – legume - 500 €/ha/an;
Pachetul 3 – livezi - 620 €/ha/an;
Pachetul 4 – vii - 530 €/ha/an;
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice - 365 €/ha/an;
Pachetul 6 – pajiști permanente:
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel naţional pe suprafeţe fără angajament M.10) - 143 €/ha/an;
varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) - 39 €/ha/an.
Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)- 218 €/ha/an;
Pachetul 2 – legume - 431 €/ha/an;
Pachetul 3 – livezi - 442 €/ha/an;
Pachetul 4 – vii - 479 €/ha/an;
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice - 350 €/ha/an;
Pachetul 6 – pajiști permanente:
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel naţional pe suprafeţe fără angajament M.10) - 129 €/ha/an;
varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) - 73 €/ha/an.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU M.11

Beneficiarul M.11 se angajează:

- să menţină angajamentul pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnării acestuia;
- să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole, prin completarea caietului de agricultură ecologică;
- să respecte cerinţele de bază relevante pachetelor pentru care aplică stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole;
- să respecte cerinţele specifice aferente angajamentului pentru care aplică.

Pentru mai multe informaţii referitoare la Măsura 11 – agricultură ecologică din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 consultaţi Ghid informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – agricultură ecologică din PNDR 2014-2020!
« Last Edit: March 20, 2019, 02:20:42 pm by apiacom1 »