Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Bună ziua,
Am ?ncercat să vă contactăm pe numărul de telefon de contact din dosarul dvs. Vă rugăm să ne sunaţi la numărul: 021.3054832 pentru a vă comunica situaţia dosarului dvs. ?n campania 2019!
O zi frumoasă!
2
Buna ziua
Imi spuneti si mie va rog frumos daca sunt probleme cu dosarul meu sau daca este totul in regula ?
Id ROxxxxxxxxx si mail ova.man@yahoo.com
3
Beneficiarii plăţilor compensatorii pentru M.13 sunt fermierii activi care utilizează terenuri agricole.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13).

VALOAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII PENTRU M.13

Plăţile compensatorii care se acordă beneficiarilor M.13 vizează compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit pe care fermierii le suportă datorită constrângerilor naturale și a celor specifice care se manifestă în zonele cu influenţă asupra producţiei agricole.

Valorile plăţilor compensatorii sunt următoarele:

Sub-măsura 13.1: Plăţi compensatorii în zona montană - 97 €/ha/an;
Sub-măsura 13.2: Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative - 62 €/ha/an;
Submăsura 13.3: Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice - 75 €/ha/an.

În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivităţii), valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depășesc această valoare:
- 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar,
- 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar,
- 100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar,
- peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar.

Pentru sM.13.2 și sM.13.3, în cazul în care în urma aplicării degresivităţii, valoarea plăţii compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă va fi în cuantum de 25 €/ha.

Nu se poate solicita sprijinul aferent M.13 fără solicitarea SAPS.

Pentru mai multe informaţii referitoare la Măsura 13 - plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 consultaţi Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 13 – plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din cadrul PNDR 2014-2020.
4
Sprijinul prin măsura 11 Agricultura ecologică este acordat în două direcţii: conversia la metodele de agricultură ecologică şi menţinerea practicilor de agricultură ecologică. Prin urmare sunt implementate două sub-măsuri:

- 11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică;
- 11.2 sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică.

Beneficiarii plăţilor compensatorii din cadrul M.11 Agricultură Ecologică sunt fermierii activi care utilizează terenuri agricole și sunt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare:

- pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) și maximum 3 ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizează sM.11.1 conversia la agricultura ecologică, cu menţinerea certificării suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la semnarea angajamentului;
- pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele care vizează menţinerea agriculturii ecologice (sM.11.2).

VALOAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII PENTRU M.11

Plăţile compensatorii care se acordă beneficiarilor M.11, vizează compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice.

Valorile plăţilor compensatorii sunt următoarele:

Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 293 €/ha/an;
Pachetul 2 – legume - 500 €/ha/an;
Pachetul 3 – livezi - 620 €/ha/an;
Pachetul 4 – vii - 530 €/ha/an;
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice - 365 €/ha/an;
Pachetul 6 – pajiști permanente:
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel naţional pe suprafeţe fără angajament M.10) - 143 €/ha/an;
varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) - 39 €/ha/an.
Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)- 218 €/ha/an;
Pachetul 2 – legume - 431 €/ha/an;
Pachetul 3 – livezi - 442 €/ha/an;
Pachetul 4 – vii - 479 €/ha/an;
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice - 350 €/ha/an;
Pachetul 6 – pajiști permanente:
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel naţional pe suprafeţe fără angajament M.10) - 129 €/ha/an;
varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) - 73 €/ha/an.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU M.11

Beneficiarul M.11 se angajează:

- să menţină angajamentul pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnării acestuia;
- să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole, prin completarea caietului de agricultură ecologică;
- să respecte cerinţele de bază relevante pachetelor pentru care aplică stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole;
- să respecte cerinţele specifice aferente angajamentului pentru care aplică.

Pentru mai multe informaţii referitoare la Măsura 11 – agricultură ecologică din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 consultaţi Ghid informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – agricultură ecologică din PNDR 2014-2020!
5
Beneficiarii plăţilor compensatorii pentru M.10 sunt:

- fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafaţă (P1-P7 și P9- P11) ale M.10;
- fermierii care cresc femele adulte de reproducţie de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al M.10.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha) sau pe UVM (pentru pachetul 8 din măsura de agro-mediu și climă, calculat pentru femelele adulte de reproducţie de rasă pură), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele măsurii M.10.

ALOAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII PENTRU M.10

Plăţile compensatorii care se acordă beneficiarilor M.10 vizează compensarea costurilor suplimentare și pierderilor de venit rezultate în urma aplicării unor măsuri de management extensive pe terenurile Pagina | 8 agricole, orientate spre atingerea unor obiective de mediu (conservarea biodiversităţii, protecţia apelor și a solului).

Valorile plăţilor compensatorii sunt următoarele:

Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) – 142 €/ha/an;

Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1):

varianta 2.1 - lucrări manuale - 100 €/ha/an;
varianta 2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fâneţe - 21 €/ha/an;
Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări:

sub-pachetul 3.1 – Crex crex:
varianta 3.1.1 - lucrări manuale - 310 €/ha/an;
varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex - 231 €/ha/an.
sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus:
varianta 3.2.1 - lucrări manuale - 159 €/ha/an;
varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus - 80 €/ha/an.
Pachetul 4 – culturi verzi - 128 €/ha/an;

Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice - 125 €/ha/an;

Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

varianta 6.1 - lucrări manuale - 410 €/ha/an;
varianta 6.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) - 331 €/ha/an.
Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) - 250 €/ha/an;

Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon:

Ovine - 87 €/UVM/an;
Caprine - 40 €/UVM/an;
Bovine - taurine și bubaline - 200 €/UVM/an;
Ecvidee - 200 €/UVM/an;
Porcine - 176 €/UVM/an.
Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina):

sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) – 200 €/ha/an;
sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina):
varianta 9.2.1 - lucrări manuale - 269 €/ha/an;
varianta 9.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) - 190 €/ha/an.
Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole - 92 €/ha/an;

Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda):

sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda):
varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști - 255 €/ha/an;
varianta 11.1.2 – zonă de protecţie pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil - 100 €/ha/an.
sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda):
varianta 11.2.1 - lucrări manuale - 269 €/ha/an;
varianta 11.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare - 190 €/ha/an;
varianta 11.2.3 - lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) - 169 €/ha/an.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU M.10

Beneficiarul se angajează:

- să menţină angajamentul pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnării acestuia;
- să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole/efectivelor de animale aflate sub angajament (pentru P8 din M.10), prin completarea caietului de agro-mediu;
- să respecte cerinţele de bază relevante pachetelor pentru care aplică stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole și/sau animalele angajate;
- să respecte cerinţele specifice aferente angajamentului pentru care aplică.

În consecinţă, semnarea angajamentului de către fermier este cerinţă de eligibilitate.

Pentru toate pachetele M.10, cu excepţia P8, beneficiarul:

- este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafaţa agricolă;
deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha.

Pentru P5:

- sunt eligibili numai fermierii care deţin în cadrul fermei suprafeţe arabile mai mici de 10 ha.

Pentru P4 și P7:

- suprafaţa care face obiectul angajamentului trebuie să fie diferită de cea pentru care este obligatorie respectarea pe timpul iernii a standardului GAEC 4 referitor la protecţia solului (20% din suprafaţa de teren arabil a fermei). Așadar, pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-condiţionalitate, P4/P7 se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.

Pentru P8, beneficiarul:

- deţine femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în Program, înscrise în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală.

Pentru mai multe informaţii referitoare la Măsura 10 - agro-mediu şi climă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 consultaţi Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – agro-mediu şi climă din PNDR 2014-2020!
6
Buna ziua
Imi spuneti si mie va rog daca nu am pfa si primesc subventii doar pentru cateva hectare de pasune in zona montana pot cere credit de la banca pana intra subventiile ?
Sau doar cei care au firme pot sa ceara credit pana in momentul cand sunt virate subventiile ?
7
Buna ziua

avem o plantatie de pomi fructiferi care anult trecut a fost in anul 3 de reconversie la agricultura ecologica
am aplicat pe programul 4.1 a la un proiect pe fonduri europene pentru reconversie livada de pruni in sistem ecologic care a fost aprobat
cum se declara la apia terenul in anul acesta avand in vedere ca livada se defriseaza si se planteaza noua livada in toamna.

multumesc
8
Schema de plata pentru tinerii fermieri / Re: Plata pentru tinerii fermieri
« Last post by Adi on February 06, 2018, 07:33:35 am »
In anul 2015 am inregistrat pentru prima data exploatatia la Apia si am implinit 39 ani in iulie am primit plata pentru tinerii fermieri, in 2016 am primit plata pt tinerii fermieri caci am implinit 40 ani in iulie. In 2017 nu am mai solicitat aceasta plata pe motiv ca aveam 40 ani impliniti. Pot sa mai primesc aceasta plata daca nu au trecut 5 ani din 2015 cand am inregistrat exploatatia dar am trecut de 40 ani? Multumesc
9
buna ziua

cand se fac platile pentru agricultura ecologica pentru anul 2016?
10
Sprijin cuplat in sector zootehnic (SCZ) / SCZ VL
« Last post by MD on July 04, 2017, 01:49:57 pm »
Buna seara.
Un fermier care solicită SCZ vaci de lapte și face vânzări directe - are carnet de comercializare + atestat, este obligat să încheie și contract cu un procesator? V-am trimis întrebarea pentru că nu la toate centrele APIA interpretarea legii s-a făcut în același mod. Și vreau să am un răspuns pentru a pricepe care e varianta corectă. Sau este eligibil la plată prin depunerea la APIA a filelor din carnetul de comercializare (de la vânzările directe) fără contractul cu procesatorul.

Mulțumesc!
Pages: [1] 2 3 ... 10