Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - apiacom1

Pages: [1] 2 3 ... 6
1
Bună ziua,
Am ?ncercat să vă contactăm pe numărul de telefon de contact din dosarul dvs. Vă rugăm să ne sunaţi la numărul: 021.3054832 pentru a vă comunica situaţia dosarului dvs. ?n campania 2019!
O zi frumoasă!

2
Beneficiarii plăţilor compensatorii pentru M.13 sunt fermierii activi care utilizează terenuri agricole.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13).

VALOAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII PENTRU M.13

Plăţile compensatorii care se acordă beneficiarilor M.13 vizează compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit pe care fermierii le suportă datorită constrângerilor naturale și a celor specifice care se manifestă în zonele cu influenţă asupra producţiei agricole.

Valorile plăţilor compensatorii sunt următoarele:

Sub-măsura 13.1: Plăţi compensatorii în zona montană - 97 €/ha/an;
Sub-măsura 13.2: Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative - 62 €/ha/an;
Submăsura 13.3: Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice - 75 €/ha/an.

În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivităţii), valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depășesc această valoare:
- 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar,
- 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar,
- 100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar,
- peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar.

Pentru sM.13.2 și sM.13.3, în cazul în care în urma aplicării degresivităţii, valoarea plăţii compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă va fi în cuantum de 25 €/ha.

Nu se poate solicita sprijinul aferent M.13 fără solicitarea SAPS.

Pentru mai multe informaţii referitoare la Măsura 13 - plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 consultaţi Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 13 – plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din cadrul PNDR 2014-2020.

3
Sprijinul prin măsura 11 Agricultura ecologică este acordat în două direcţii: conversia la metodele de agricultură ecologică şi menţinerea practicilor de agricultură ecologică. Prin urmare sunt implementate două sub-măsuri:

- 11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică;
- 11.2 sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică.

Beneficiarii plăţilor compensatorii din cadrul M.11 Agricultură Ecologică sunt fermierii activi care utilizează terenuri agricole și sunt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare:

- pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) și maximum 3 ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizează sM.11.1 conversia la agricultura ecologică, cu menţinerea certificării suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la semnarea angajamentului;
- pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele care vizează menţinerea agriculturii ecologice (sM.11.2).

VALOAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII PENTRU M.11

Plăţile compensatorii care se acordă beneficiarilor M.11, vizează compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice.

Valorile plăţilor compensatorii sunt următoarele:

Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 293 €/ha/an;
Pachetul 2 – legume - 500 €/ha/an;
Pachetul 3 – livezi - 620 €/ha/an;
Pachetul 4 – vii - 530 €/ha/an;
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice - 365 €/ha/an;
Pachetul 6 – pajiști permanente:
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel naţional pe suprafeţe fără angajament M.10) - 143 €/ha/an;
varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) - 39 €/ha/an.
Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)- 218 €/ha/an;
Pachetul 2 – legume - 431 €/ha/an;
Pachetul 3 – livezi - 442 €/ha/an;
Pachetul 4 – vii - 479 €/ha/an;
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice - 350 €/ha/an;
Pachetul 6 – pajiști permanente:
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel naţional pe suprafeţe fără angajament M.10) - 129 €/ha/an;
varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) - 73 €/ha/an.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU M.11

Beneficiarul M.11 se angajează:

- să menţină angajamentul pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnării acestuia;
- să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole, prin completarea caietului de agricultură ecologică;
- să respecte cerinţele de bază relevante pachetelor pentru care aplică stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole;
- să respecte cerinţele specifice aferente angajamentului pentru care aplică.

Pentru mai multe informaţii referitoare la Măsura 11 – agricultură ecologică din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 consultaţi Ghid informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – agricultură ecologică din PNDR 2014-2020!

4
Beneficiarii plăţilor compensatorii pentru M.10 sunt:

- fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafaţă (P1-P7 și P9- P11) ale M.10;
- fermierii care cresc femele adulte de reproducţie de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al M.10.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha) sau pe UVM (pentru pachetul 8 din măsura de agro-mediu și climă, calculat pentru femelele adulte de reproducţie de rasă pură), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele măsurii M.10.

ALOAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII PENTRU M.10

Plăţile compensatorii care se acordă beneficiarilor M.10 vizează compensarea costurilor suplimentare și pierderilor de venit rezultate în urma aplicării unor măsuri de management extensive pe terenurile Pagina | 8 agricole, orientate spre atingerea unor obiective de mediu (conservarea biodiversităţii, protecţia apelor și a solului).

Valorile plăţilor compensatorii sunt următoarele:

Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) – 142 €/ha/an;

Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1):

varianta 2.1 - lucrări manuale - 100 €/ha/an;
varianta 2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fâneţe - 21 €/ha/an;
Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări:

sub-pachetul 3.1 – Crex crex:
varianta 3.1.1 - lucrări manuale - 310 €/ha/an;
varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex - 231 €/ha/an.
sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus:
varianta 3.2.1 - lucrări manuale - 159 €/ha/an;
varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus - 80 €/ha/an.
Pachetul 4 – culturi verzi - 128 €/ha/an;

Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice - 125 €/ha/an;

Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

varianta 6.1 - lucrări manuale - 410 €/ha/an;
varianta 6.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) - 331 €/ha/an.
Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) - 250 €/ha/an;

Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon:

Ovine - 87 €/UVM/an;
Caprine - 40 €/UVM/an;
Bovine - taurine și bubaline - 200 €/UVM/an;
Ecvidee - 200 €/UVM/an;
Porcine - 176 €/UVM/an.
Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina):

sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) – 200 €/ha/an;
sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina):
varianta 9.2.1 - lucrări manuale - 269 €/ha/an;
varianta 9.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) - 190 €/ha/an.
Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole - 92 €/ha/an;

Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda):

sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda):
varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști - 255 €/ha/an;
varianta 11.1.2 – zonă de protecţie pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil - 100 €/ha/an.
sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda):
varianta 11.2.1 - lucrări manuale - 269 €/ha/an;
varianta 11.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare - 190 €/ha/an;
varianta 11.2.3 - lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) - 169 €/ha/an.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU M.10

Beneficiarul se angajează:

- să menţină angajamentul pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnării acestuia;
- să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole/efectivelor de animale aflate sub angajament (pentru P8 din M.10), prin completarea caietului de agro-mediu;
- să respecte cerinţele de bază relevante pachetelor pentru care aplică stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole și/sau animalele angajate;
- să respecte cerinţele specifice aferente angajamentului pentru care aplică.

În consecinţă, semnarea angajamentului de către fermier este cerinţă de eligibilitate.

Pentru toate pachetele M.10, cu excepţia P8, beneficiarul:

- este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafaţa agricolă;
deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha.

Pentru P5:

- sunt eligibili numai fermierii care deţin în cadrul fermei suprafeţe arabile mai mici de 10 ha.

Pentru P4 și P7:

- suprafaţa care face obiectul angajamentului trebuie să fie diferită de cea pentru care este obligatorie respectarea pe timpul iernii a standardului GAEC 4 referitor la protecţia solului (20% din suprafaţa de teren arabil a fermei). Așadar, pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-condiţionalitate, P4/P7 se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.

Pentru P8, beneficiarul:

- deţine femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în Program, înscrise în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală.

Pentru mai multe informaţii referitoare la Măsura 10 - agro-mediu şi climă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 consultaţi Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – agro-mediu şi climă din PNDR 2014-2020!

5
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează cu privire la faptul că, în perioada 10 – 15.05.2017, logarea pe link-ul http://lpis.apia.org.ro, situat pe prima pagină a site-ului oficial, este restricționată în intervalul orar: 10:00 -16:00.
Datorită numărului foarte mare de utilizatori în baza de date, s-a luat decizia ca zilnic, până la data finală de depunere a cererilor unice de plată în cadrul Campaniei 2017, respectiv 15 mai, aplicația IPA Online să nu poate fi accesată în acest interval de timp de către fermieri, ci doar de Centrele județene/locale APIA, tocmai pentru a se asigura o cât mai bună funcționare a acesteia pentru introducerea în sistem, în timp util, a cererilor depuse fizic de beneficiarii care se regăsesc la sediile noastre din teritoriu.
În afara acestui interval orar și a altor două ore, respectiv 03:00 – 05:00 a.m., când sistemul este oprit pentru întreținere, aplicația IPA Online poate fi accesată fără probleme prin intermediul link-ului http://lpis.apia.org.ro, fermierii putând să își vizualizeze propriile parcele digitizate și în campania anterioară, precum și să își digitizeze și să își măsoare cu exactitate şi alte parcele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.
Menționăm că, în interfața IPA Online, este postat / afișat un mesaj de atenționare în legatură cu acest aspect, dar care este vizibil doar în perioada în care link-ul este funcțional.
De asemenea, pe prima pagină a site-ului APIA, la rubrica „Noutăți”, este afișat același mesaj de atenționare pe care îl redăm mai jos integral:
"ATENȚIE: În vederea derulării în bune condiții a Campaniei de primire Cereri Unice de Plată pentru Campania 2017,  accesul din Internet la adresa >> lpis.apia.org.ro <<  va fi oprit în zilele următoare, în intervalul orar 10-16. Rugăm beneficiarii care se loghează în aplicație de la alte sedii decât cele ale APIA, să desfășoare operațiunile de actualizare a parcelelor utilizate în afara acestui interval orar.
Vă mulțumim pentru înțelegere!"

6
ATENȚIE: În vederea derulării în bune condiţii a Campaniei de primire Cereri Unice de Plată pentru Campania 2017, accesul din Internet la adresa >> lpis.apia.org.ro << va fi oprit în zilele următoare, în intervalul orar 10-16. Rugăm beneficiarii care se loghează în aplicaţie de la alte sedii decât cele ale APIA, să desfășoare operaţiunile de actualizare a parcelelor utilizate în afara acestui interval orar. Vă mulţumim pentru înţelegere!


7
Bună ziua,
Vă rugăm să consultaţi "Ghidul pentru solicitanţii ajutoarelor naţionale tranzitorii şi sprijinului cuplat în sectorul zootehnic": http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_ANTZ-SCZ_2017_site_APIA.pdf
Facem precizarea că termenul până la care pot fi depuse cererile unice de plată este 15 mai 2017!
8
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la 26 martie au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2017, un număr de 263.883 cereri, pentru o suprafaţă de 1.075.310,77 hectare.
Reamintim că în conformitate cu art. 1 lit. a) din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nr. 18/03.02.2017 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul MADR şi al APIA, cererile unice de plată se depun în intervalul 1 martie – 15 mai 2017.
Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Consultaţi aici numărul de cereri depuse pentru fiecare judeţ în parte: http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Depunere_cereri_Campania_2017_27.03.2017.pdf

Avem rugămintea să respectaţi programările făcute de către Centrele Judeţene şi Locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură!

9
Doamna RO248306439 datele solicitate v-au fost oferite telefonic. Avem rugămintea ca pe viitor să respectaţi procedura de solicitare a informaţiilor referitoare la campaniile precedente:

Forumul APIA a fost creat strict pentru informarea fermierilor și a tuturor categoriilor de public interesat cu privire la schemele/măsurile de plată gestionate de instituția noastră în anul 2017, precum şi la modalitatea de accesare a acestora.
În ce privește informațiile privind stadiul cererilor de plată/dosarelor (plăți, controale administrative/pe teren/teledetecție) depuse de beneficiarii APIA în campaniile anterioare, vă aducem la cunoștiință că acestea sunt date confidențiale și se solicită în nume propriu prin adresă scrisă, în care sunt precizate toate datele de identificare, respectiv numele şi prenumele/denumirea exploataţiei, codul unic de identificare APIA, centrul judeţean/local unde a fost depusă cererea de plată, campania de plată şi tipul de subvenţii pentru care se solicită informaţii.
IMPORTANT: Nu furnizaţi sub nicio formă date sau informaţii personale (cod identificare exploataţie, cod numeric personal, CUI al societăţii, conturi bancare etc.) direct pe forum!
Solicitările de acest gen se pot transmite adresa de e-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro sau pe fax: 021/30.54.900.
Aşteptăm solicitările dumneavoatră în scris pe adresa menţionată pentru interogarea bazei de date APIA. Vă mulţumim!

FOARTE IMPORTANT: În momentul înscrierii unui username pentru logare pe forumul APIA evitaţi folosirea codului unic de identificare al exploataţiei dumneavoastră, al CUI-ului societăţii dumneavoastră sau al codului numeric personal! Nu lasaţi numerele personale de telefon în mesajele de pe forum. Alte persoane se pot folosi de aceste numere şi puteţi fi deranjaţi cu mesaje sau apeluri!


10
Consultaţi "Ghidul pentru solicitanţii de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal - Campania 2017", disponibil în cadrul site-ului APIA, secţiunea "Materiale de informare - 2017" sau accesând direct link-ul următor: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_pentru_solicitan%C5%A3ii_de_pl%C4%83%C5%A3i_directe_si_ANT_site_APIA.pdf.

11
Domnule Gavrilescu Viorel Ştefan (gvs stefy), am primit solicitarea dumneavoastră şi v-am comunicat un răspuns pe e-mail, deoarece în mesajul transmis nu aţi precizat un număr de telefon unde să puteţi fi contactat.


12
Consultaţi Ghidul Fermierului privind Ecocondiţionalitatea în secţiunea Materiale de informare 2017 a site-ului APIA sau accesând următorul link: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_ecoconditionalitate_-_2017_FINAL.pdf

13
Stimate domnule, Gheorghescu Emanuel Ovidiu (IReal25) am primit solicitarea dumneavoastră pe e-mail. S-a încercat contactarea dumneavoastră la numărul de telefon indicat în e-mail în repetate rânduri, fără niciun rezultat. Vă rugăm să ne transmiteţi un număr de telefon la care să răspundeţi pentru a vă putea comunica rezultatul interogării bazei de date APIA.
Vă mulţumim!

Domnule florinsadova, domnule/doamna fermatanya pentru dumneavoastră avem acceaşi rugăminte pe care am adresat-o şi celorlalţi membrii ai forumului care au solicitat informaţii referitoare la plăţile pentru campaniile precedente şi/sau controale pe teren sau teledetecţie:

Forumul APIA a fost creat strict pentru informarea fermierilor și a tuturor categoriilor de public interesat cu privire la schemele/măsurile de plată gestionate de instituția noastră în anul 2017, precum şi la modalitatea de accesare a acestora.
În ce privește informațiile privind stadiul cererilor de plată/dosarelor (plăți, controale administrative/pe teren/teledetecție) depuse de beneficiarii APIA în campaniile anterioare, vă aducem la cunoștiință că acestea sunt date confidențiale și se solicită în nume propriu prin adresă scrisă, în care sunt precizate toate datele de identificare, respectiv numele şi prenumele/denumirea exploataţiei, codul unic de identificare APIA, centrul judeţean/local unde a fost depusă cererea de plată, campania de plată şi tipul de subvenţii pentru care se solicită informaţii.
IMPORTANT: Nu furnizaţi sub nicio formă date sau informaţii personale (cod identificare exploataţie, cod numeric personal, CUI al societăţii, conturi bancare etc.) direct pe forum!
Solicitările de acest gen se pot transmite adresa de e-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro sau pe fax: 021/30.54.900.
Aşteptăm solicitările dumneavoatră în scris pe adresa menţionată pentru interogarea bazei de date APIA. Vă mulţumim!

Pentru a vă putea oferi informaţii complete şi corecte este nevoie de interogarea bazei de date pentru fiecare fermier în parte! Vă mulţumim!

14
Una dintre principalele conditii de acordate a sprijinului cuplat pentru categoriile vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne este ca animalele pentru care se solicita sprijin trebuie sa fie identificate si inregistrate in RNE la data depunerii cererii unice de plata. In concluzie, animalele pot fi achizitionate si inregistrate in RNE pana la data depunerii cererii unice 2017. Pentru anul 2017 data limita de depunere a cererilor este 15.05.2017.

15
Domnule/doamnă agropark, domnule meirosuciprian vă aducem la cunostinţă următoarele:

Forumul APIA a fost creat strict pentru informarea fermierilor și a tuturor categoriilor de public interesat cu privire la schemele/măsurile de plată gestionate de instituția noastră în anul 2017, precum şi la modalitatea de accesare a acestora.
În ce privește informațiile privind stadiul cererilor de plată/dosarelor (plăți, controale administrative/pe teren/teledetecție) depuse de beneficiarii APIA în campaniile anterioare, vă aducem la cunoștiință că acestea sunt date confidențiale și se solicită în nume propriu prin adresă scrisă, în care sunt precizate toate datele de identificare, respectiv numele şi prenumele/denumirea exploataţiei, codul unic de identificare APIA, centrul judeţean/local unde a fost depusă cererea de plată, campania de plată şi tipul de subvenţii pentru care se solicită informaţii.
IMPORTANT: Nu furnizaţi sub nicio formă date sau informaţii personale (cod identificare exploataţie, cod numeric personal, CUI al societăţii, conturi bancare etc.) direct pe forum!
Solicitările de acest gen se pot transmite adresa de e-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro sau pe fax: 021/30.54.900.
Aşteptăm solicitările dumneavoatră în scris pe adresa menţionată pentru interogarea bazei de date APIA. Vă mulţumim!

Pages: [1] 2 3 ... 6