Author Topic: Renta viageră agrocolă  (Read 69 times)

apiacom1

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 70
    • View Profile
Renta viageră agrocolă
« on: March 02, 2017, 11:07:00 am »
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că īn perioada 01 martie - 31 august 2017 (īn zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pentru obţinerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.
Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, īnsoţită de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi īn cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală, respectiv de:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, īn original. Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune īn copie;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărāre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, īn original, numai pentru cazurile īn care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare īncheiat/īncheiate pānă la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau īncheiat/īncheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul Romāniei, īn lei. (extrasul se depune opţional)
Īn cazul īn care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă pānă la data completării dosarului conform prevederilor legale īn vigoare.
Solicitanţii prezintă la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, documentele menţionate mai sus, īn original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor.
Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează īntr-o singură rată anuală, pānă la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a Romāniei din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.
Renta viageră agricolă īncetează la data decesului rentierului. Īn cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia īn anul 2015 poate fi īncasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.7 din Legea 247/2005 Titlu XI, doar dacă, pānă la 31 august 2017, moştenitorii vor depune la oricare
Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărāre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabil㔠(original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), īmputernicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi īncasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.